Home
There are no translations available.

 

Công ty cổ phần Điện Tử Sao Kim là một trong những nhà sản xuất điện tử hàng đầu tại TP.HCM Việt nam. Sản phẩm của chúng tôi là mạch in điện tử và dịch vụ lắp ráp điện tử, lắp ráp linh kiện dán SMT. Nhà máy được thành lập từ năm 2004.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất Board mạch in điện tử (PCB) mẫu, sản xuất PCB số lượng lớn, và dịch vụ lắp ráp board mạch (PCBA). Chúng tôi sử dụng những thiết bị sản xuất chuyên dụng chất lượng cao, các máy đo kiểm tra chất lượng tiên tiến để sản xuất những PCB có độ chính xác cao. Với hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001 2008 sản phẩm của chúng tôi được kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty cổ phần Điện Tử Sao Kim là một trong những nhà sản xuất điện tử hàng đầu tại TP.HCM Việt nam. Sản phẩm của chúng tôi là mạch in điện tử và dịch vụ lắp ráp điện tử, lắp ráp linh kiện dán SMT. Nhà máy được thành lập từ năm 2004.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất Board mạch in điện tử (PCB) mẫu, sản xuất PCB số lượng lớn, và dịch vụ lắp ráp board mạch (PCBA). Chúng tôi sử dụng những thiết bị sản xuất chuyên dụng chất lượng cao, các máy đo kiểm tra chất lượng tiên tiến để sản xuất những PCB có độ chính xác cao. Với hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001 2008 sản phẩm của chúng tôi được kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.