Home
There are no translations available.

Cung cấp các loại điện trở, tụ dán SMT 0402, 0603, 0805, 1206...

Cung cấp các loại rờle

Cung cấp các loại Diode,Transistor, IC của các hảng sản xuất:

 

 

Cung cấp VFD SVB-06MM35, LCD hiển thị dùng cho trụ bơm xăng